Atık – Arıtma Çamuru
<

Evsel ve kentsel arıtma sularının arıtımı sonucu oluşan artıma çamurlarının, toprakta kontrollü kullanımına ilişkin teknik ve idari esasları kapsayan “Evsel Ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında analizlerin yapılarak raporlanması, yine üretim yapan fabrikalardan kaynaklanan atık ve arıtma çamurlarının geri dönüşüm veya bertarafı için yayınlanan “Atıkların Düzenli Depolanmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında analizlerin yapılması ve bu analizler için numune alımı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eğitimlerine katılmış ve sertifika almış yetkili Numune Alma ve Saha Ölçüm Personelleri ile gerçekleştirilir.

- Ağır Metal Analizleri, Fiziksel Analizler, Kimyasal Analizler, Petrol, Mineral Yağ ve Türevleri Ölçümleri, PAH Analizleri, PCB’s Analizleri, Organik ve İnorganik Analizler

Deney Alanı

Deney Adı

Deney Metodu

TÜRKAK

BAKANLIK

 

Atık (Çamuru-Eluat,
Orjinal Atık)

Ön İşlem (Eluat Hazırlama)
Katı Atıkların ve Çamurların Özütlenmesi Metodu

TS EN 12457-4

pH
Elektrokimyasal Metot

TS 8332 ISO 10390

Bakanlık

Fenol İndeksi
Spektrofotometrik Metot

TS 6227 ISO 6439

Turkak

Bakanlık

Tungsten (W) Tayini
ICP/OES Metodu

ISO 11885

Turkak

 

BTEX Tayini
Benzene
Toluene
Etilbenzene
p+m xilene
o xilene
Ön işlem: Headspace Yöntemi
Analiz: GC/MS Metodu

EPA 5021 A
EPA 8260 C

Turkak

 

Phthalates Tayini
butyl benzyl phthalate
bis(2-ethylhexyl) adipat
bis(2-ethykhexyl) phthal
di-n-octyl phthalate
Ön İşlem: Sıvı/Sıvı Ekstraksiyon Metodu
Analiz: GC/MS Metodu

EPA 3510 C
EPA 8270 D

Turkak

 

Atık (Çamuru-Eluat,
Orjinal Atık)

Organochlorine Pestisitlerin Tayini
1,2-dichlorobenzene
1,3-dichlorobenzene
1,2,4-trichlorobenzene
1,4-dichlorobenzene
pentachlorobenzene
1,2,4,5-tetrachlorobenze
hexachlorobenzene
Ön İşlem: Sıvı/Sıvı Ekstraksiyon Metodu
Ön işlem: Silikajel Cleanup Metodu
Analiz: GC/MS Metodu

EPA 3510 C
EPA 3630 C
EPA 8270 D

Turkak

 

Chlorinated Phenols Tayini
4-chlorophenol
2,4-dichlorophenol
2-chlorophenol
2,4,6-trichlorophenol phenol
3&4-methylphenol
2-methylphenol
Ön İşlem: Sıvı/Sıvı Ekstraksiyon Metodu
Analiz: GC/MS Metodu

EPA 3510 C
EPA 8270 D

Turkak

 

Aromatik Azot Bileşikleri Tayini
aniline
o-anisidine
o-p toluidine
diphenylamine
Ön İşlem: Sıvı/Sıvı Ekstraksiyon Metodu
Analiz: GC/MS Metodu

EPA 3510 C
EPA 8270 D

Turkak

 

Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC) Tayini
Tetrachloromethane (Carbon Tetrachloride)
Dibromomethane
Toluene
1,3-dichloropropene cis+trans
Chlorobenzene
1,1,1,2-Tetrachloroethane
p+m xilene
Etilbenzene
Styrene
o xilene
1,1,2,2-Tetrachloroetane
Bromobenzene
1,3,5-trimetilbenzene
1,3-dichlorobenzene
1,4-dichlorobenzene
1,2-dichlorobenzene
1,2-dibromo 3-chloropropane
1,2,4-Trichlorobenzene
Naphthalene
1,2,3-Trichlorobenzene
Hexachloro 1,3-butadiene
1,2,4-trimetilbenzene
Bromodichloromethane
sec-butylbenzene
p-isopropyltoluene (4-Isopropyltoluene)
1,2-dibromoethane
n-Propylbenzene
n-butylbenzene
Tetrachloroethene
Benzene
tert-butylbenzene
Dibromochloromethane
(Chlorodibromomethane)
Isopropylbenzene
1,1-Dichloropropene
Bromoform
cis-1,2-Dichloroethene
trans-1,2-Dichloroethene
Methylene chloride
1,1-Dichloroethane
1,1-Dichloroethene
Trichlorofluoromethane (CFC)
Ön işlem: Headspace Yöntemi
Analiz: GC/MS Metodu

EPA 5021 A
EPA 8260 C

Turkak

 

Atık (Çamuru-Eluat,
Orjinal Atık)

pH Tayini
Elektrometrik Metot

SM 4500 H⁺ B

Turkak

Bakanlık

Kuru Madde (%) / Kuru
Kalıntı / Su Muhtevası (Nem) / Nem (%)
Tayini
Gravimetrik Metot

TS 9546 EN 12880

Turkak

Bakanlık

Ön işlem- Katı Atıklar ve
Çamurların Özütlemesi Metodu

TS EN 12457-4

Turkak

Bakanlık

Anyon Tayini
(Klorür: Cl⁻, Florür: F⁻,
Sülfat: SO₄²⁻, Fosfat: PO₄²⁻,
Bromür: Br⁻)
İyon Kromatografi Metodu

TS EN ISO 10304-1

Turkak

Bakanlık

Ağır Metal Tayini
Aluminyum (Al), Arsenik (As), Baryum (Ba),
Kalsiyum (Ca), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr),
Bakır (Cu), Civa (Hg), Potasyum (K), Lityum
(Li), Magnezyum (Mg), Molibden (Mo), Nikel
(Ni), Kurşun (Pb),
Antimon (Sb), Selenyum (Se), Stransiyum (Sr),
Çinko (Zn) Tayini
Ön İşlem: Katıdan Özütleme Metodu
Analiz: ICP/OES Metodu

EPA 3050 B
EPA 3051 A
EPA 200.7

Turkak

Bakanlık

Atık (Çamuru-Eluat,
Orjinal Atık)

Ağır Metaller (Antimon, Arsenik, Baryum, Kadmiyum, Bakır, Krom , Civa,Molibden ,Nikel,Kurşun, Selenyum, Çinko)
ICP-OES Metodu

EPA 200.7

Turkak

Bakanlık

Silisyum / Silika / Total Silica / Colloidal Silica
/ Toplam Silika (Si),
Tungsten (W) Tayini
Ön İşlem: Katıdan Özütleme Metodu
Analiz: ICP/OES Metodu

EPA 3050 B
EPA 3051 A
ISO 11885

Turkak

 

Kızdırma Kaybı (LOI)
(Kuru Kütlenin Kızdırma Kaybının) Tayini
Gravimetrik Metot

TS EN 12879

Turkak

Bakanlık

TS 9546 EN 12880

 

Mineral Yağların Tayini
(C10-C40'a kadar)
GC-FID Metodu

TS EN 14039

Turkak

Bakanlık

PoliklorluBifenillerin (PCBs) Tayini
(PCB 1, PCB 5, PCB 18, PCB
28, PCB 31, PCB 44, PCB 52,
PCB 66, PCB 87, PCB 101,
PCB 110, PCB 118, PCB 138,
PCB 141, PCB 149, PCB 151,
PCB 153, PCB 170, PCB 180,
PCB 183, PCB 187, PCB 194,
PCB 206, PCB 209)
(Aroklor 1016, Aroklor 1221,
Aroklor 1232, Aroklor 1242,
Aroklor 1248, Aroklor 1254,
Aroklor 1260)
Ön İşlem-Sokslet Ekstraksiyon
Ön İşlem-Sülfirik Asit/Permanganat Cleanup
Analiz: GC/ECD Metodu

EPA 3540 C
EPA 3665 A
EPA 8082 A

Turkak

Bakanlık

Atık (Çamuru-Eluat,
Orjinal Atık)

Yağ-Gres / Hidrokarbon / Katran ve
Petrol Kökenli Yağların Tayini
Çamur Numuneleri için Ekstraksiyon Metodu

SM 5520 E
SM 5520 F

Turkak

 

Krom ⁺⁶ (Cr⁺⁶) Tayini
Spektrofotometrik Metot

SM 3500 Cr B

Turkak

 

Sülfür Tayini
İyodometrik Metot

SM 4500 S²⁻ F

Turkak

Bakanlık

Toplam Azot (TN) Tayini
Hesaplama Metodu

SM 4500 Norg B
SM 4500 NO₂ B
SM 4500 NO₃ B
SM 4500 NO₃ E
TS EN ISO 10304-1

Turkak

Bakanlık

Toplam Fosfor (P) / Ortofosfat Tayini
Ön İşlem: Digestion Metodu
Analiz: Spektrofotometrik Metot
Analiz: ICP/OES Metodu

SM 4500 P B
SM 4500 P D
EPA 200.7

Turkak

Bakanlık

Toplam Çözünmüş Katı Madde Tayini
Gravimetrik Metot

SM 2540 C

Turkak

Bakanlık

Fenol İndeksi Tayini
Damıtma Sonrası 4-Aminoantipirin
Kullanılarak Uygulanan Spektrofotometrik
Metot

TS 6227 ISO 6439

Turkak

Bakanlık

Fenol / Fenol İndeksi Tayini
Ön İşlem: Distilasyon Metodu
Spektrofotometrik Metot

SM 5530 B
SM 5530 D

Turkak

Bakanlık

Atık (Çamuru-Eluat,
Orjinal Atık)

Serbest Siyanür (CN) Tayini
Ön İşlem: Distilasyon Metodu
Analiz: Spektrofotometrik Metot
Analiz: Spektrofotometrik Metot

SM 4500 CN C
SM 4500 CN I
SM 4500 CN E

Turkak

Bakanlık