Atık Yağ
<

Firmalar “Atık Yağ” olarak tabir edebileceğimiz atık çıkışlarını çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde gerçekleştirilmelidir. Bu çerçevede sanayi kuruluşları ve diğer atık yağ üreticisi konumundaki muhataplar, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yürürlükte olan “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği”ne göre atık yağlarını analiz ettirmek ve kategori tayini yaptırmak ile sorumludur.

Atık – kullanılmış yağların “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği”ne göre “I. Sınıf, II. Sınıf, III. Sınıf kategorilerinin belirlenmesi” kapsamındaki analizler Laboratuvarımızda yapılabilmektedir.

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Ek-1 (Kategori Analizleri) Yapılan analizler neticesinde atık-kullanılmış yağlar aşağıdaki şekilde işlem görmelidir.

- Geri Kazanım

- İlave Yakıt Olarak Kullanım

- Tehlikeli Atık Bertaraf Tesisinde Yakma

Deney Alanı

Deney Adı

Deney Metodu

TÜRKAK

BAKANLIK

 

Atıkyağ

Ağır Metaller İçin Ön İşlemler
Asitle Özütleme Metodu

EPA 3031
EPA 3051 A

Bakanlık

Poliklorlu Bifenillerin (PCBs) Tayini
(PCB 18, PCB 28, PCB 31,
PCB 44, PCB 52, PCB 101,
PCB 118, PCB 138, PCB 149,
PCB 153, PCB 170, PCB 180,
PCB 194, PCB 209)
(Aroklor 1242, Aroklor 1254,
Aroklor 1260)
GC-ECD Metodu

TS EN 12766-1
TS EN 12766-2

Turkak

Bakanlık

Ağır Metaller
(Arsenik, Kadmiyum, Krom, Kurşun)
ICP-OES Metodu

EPA 200.7

Turkak

Bakanlık

Ağır Metal Tayini
Arsenik (As), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr),
Kurşun (Pb)
Ön İşlem: Asitle Özütleme Metodu
Mikrodalga ile Özütleme Metodu
Analiz: ICP-OES Metodu

EPA 3031
EPA 3051 A
EPA 200.7

Turkak

Bakanlık

Parlama Noktası Tayini
Kapalı Kap Metodu

TS EN ISO 2719
ASTM D 93

Turkak

Bakanlık

Yoğunluk Tayini
Gravimetrik Metot

İşletme İçi Metot/AST.SOP.103

Turkak

 

Toplam Halojenler Tayini
Ön işlem: Bombalama Metodu
Analiz: İyon Kromotografi Metodu

EPA 9076
EPA 9056 A

Turkak

Bakanlık

Atıkyağ

Toplam Halojenler ve Klorür İçin Ön İşlem
Bomba Metodu

EPA 5050

Turkak

Bakanlık

Toplam Halojenler
Oksitleyici Mikrokulormetre Metodu
İyon Kromotografi Metodu

 EPA 9076
 EPA 9056 A

Turkak

Bakanlık

Klorür (Cl) Tayini
Ön işlem: Bombalama Metodu
Titrimetrik Metot
İyon Kromatografi Metodu

EPA 9253
EPA 9056 A

Turkak

Bakanlık

İzolasyon Sıvıları

PCB (Poliklorlu Bifeniller) Tayini
GC/ECD Metodu

TS EN 61619

Turkak

Bakanlık