Gürültü
<

Sanayi tesislerinde oluşan iç ve dış ortam gürültü düzeyi ölçümleri, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği ile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yönetmeliklerine uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. Eğlence mekanları, Canlı Müzik izin ve ruhsatlandırılması için ölçümler, Fabrika ve tesislerde akustik gürültü raporlarının hazırlanması için ölçüm, harita ve raporlama hizmetleri laboratuvarımız bünyesinde A-2 ve B-1 Tip gürültü sertifikasına sahip Uzman personellerimiz tarfından yapılmaktadır. ÇED yönetmeliği kapsamında akustik ve vibrasyon ölçümlerinin yapılması ve raporlarının hazırlanması da firmamız tarafından yapılmaktadır. Ulaşım ve karayolları ile diğer spesifik ölçüm ve haritalama hizmetleri de laboratuvarımız tarafından sağlanmaktadır.

Çevresel gürültü kapsamında laboratuvarımızda aşağıdaki ölçümler ve raporlar gerçekleştirilmektedir.

- Çevresel Gürültü Ölçümü

- Akustik Gürültü Ölçümü

- Akustik Gürültü Raporu Hazırlanması

- Gürültü Haritalarının Hazırlanması 

Deney Alanı

Deney Adı

Deney Metodu

TÜRKAK

BAKANLIK

Gürültü

Çevresel gürültü düzeyini tespiti/LAeq, LEqT,
LRegT, Lday, Lden, Levening, LNT, LE, LFmax,
LCenmax; LRdn, LRden

TS 9315 ISO 1996-1 ve TS 9315
ISO 1996-1/T1
TS ISO 1996-2 ve TS ISO 1996-
2/T1

Bakanlık