Imisyon
<

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında özellikle kirletici toz seviyesi yüksek endüstriler ile Maden Ocakları, Seramik Tesisleri vb. çevre havasında yapılması gereken ölçüm ve analizler ile  Hava Kalitesi Modellemesi çalışmaları laboratuvarımızda yapılmaktadır.

- Çöken Toz Tayini

- Partikül Madde (PM10)Tayini

- Çöken Tozda Ağır Metal Tayini

- Partikül Maddede (PM10) Ağır Metal Tayini

- Pasif Örnekleyiciler ile Kirletici Gaz Ölçümleri

- VOC (Uçucu Organik Bileşikler) Tayini

Deney Alanı

Deney Adı

Deney Metodu

TÜRKAK

BAKANLIK

İmisyon (Çevre
Havası)

Hava Kalitesi - Askıda Katı Maddenin PM10
Kesrinin Tayini

EPA 40 CFR Part 50

Turkak

Bakanlık

Hava kirliliği ölçme metotları çökelti ölçme
cihazı kurma ve çalıştırma metodu-Çöken Toz
Tayini

TS 2341

Turkak

Bakanlık

Hava kirliliği ölçme metotları yönlendirilebilir
çökelti ölçme cihazı kurma ve çalıştırma
metodu- Çöken Toz Tayini

TS 2342

Turkak

 

Partikül Maddede (PM10) ICP-OES ile Metal
Tayini (Al, Hg, Sb, Mo, As, Ni, Ba, Be, K, B, Se,
Cd, Si, Ca, Ag, Cr, Na, Co, Sr,Cu, Fe, Sn, Pb, Li,
V, Mg, Zn Mn,)

VDI 2267 Part 1
VDI 2267 Part 5

Turkak

 

Çöken Tozda ICP-OES ile Metal Tayini (Al, Hg,
Sb, Mo, As, Ni, Ba, Be, K, B, Se, Cd, Si, Ca, Ag,
Cr, Na, Co, Sr,Cu, Fe, Sn, Pb, Li, V, Mg, Zn
Mn,)

VDI 2267 Part 5
VDI 2267 Part 14

Turkak

Bakanlık

SO2, NOx, H2S, HF, HCl, NH3 Numune Alımı
Pasif Örnekleme Yöntemi

EN 13528-1

 

Bakanlık