Su
<

Su-Atıksu, denizsuyu, yüzeysel sular (Göl, Akarsu vb.), kullanım ve kaynak sularının T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belirlenmiş olan tüm fiziksel, kimyasal, enstrümental ve mikrobiyolojik parametrelerinin hızlı, pratik, güvenli, son teknolojik cihazlarla ve deneyimli teknik personel tarafından ölçümünü yapmaktayız.

İlgili analizler için numuneler; Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma Ve Analiz Metotları Tebliği’ne bağlı olarak Anlık, 2 saatlik ve 24 saatlik kompozit numune alma cihazı ile yerinden numune alma, özel soğutuculu araçlarla laboratuvara taşıma ve portatif cihazlarla saha ölçümlerinin yapılması, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eğitimlerine katılmış ve sertifika almış yetkili Numune Alma ve Saha Ölçüm Personelleri ile gerçekleştirilir. 

pH Tayini
Elektrometrik MetotDeney Alanı

Deney Adı

Deney Metodu

TÜRKAK

BAKANLIK

(Su (T.C. Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı
İçme Ve Kullanma
Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç)
Atıksu, Yüzeysel
Sular)

Tungsten (W) Tayini
ICP/OES Metodu

ISO 11885

Turkak

 

Phthalates Tayini
butyl benzyl phthalate
bis(2-ethylhexyl) adipat
bis(2-ethykhexyl) phthal
di-n-octyl phthalate
Ön İşlem: Sıvı/Sıvı Ekstraksiyon Metodu
Analiz: GC/MS Metodu

EPA 3510 C
EPA 8270 D

Turkak

 

Organochlorine Pestisitlerin Tayini
1,2-dichlorobenzene
1,3-dichlorobenzene
1,2,4-trichlorobenzene
1,4-dichlorobenzene
pentachlorobenzene
1,2,4,5-tetrachlorobenze
hexachlorobenzene
Ön İşlem: Sıvı/Sıvı Ekstraksiyon Metodu
Ön işlem: Silikajel Cleanup Metodu
Analiz: GC/MS Metodu

EPA 3510 C
EPA 3630 C
EPA 8270 D

Turkak

 

Chlorinated Phenols Tayini
4-chlorophenol
2,4-dichlorophenol
2-chlorophenol
2,4,6-trichlorophenol phenol
3&4-methylphenol
2-methylphenol
Ön İşlem: Sıvı/Sıvı Ekstraksiyon Metodu
Analiz: GC/MS Metodu

EPA 3510 C
EPA 8270 D

Turkak

 

(Su (T.C. Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı
İçme Ve Kullanma
Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç)
Atıksu, Yüzeysel
Sular)

Aromatik Azot Bileşikleri Tayini
aniline
o-anisidine
o-p toluidine
diphenylamine
Ön İşlem: Sıvı/Sıvı Ekstraksiyon Metodu
Analiz: GC/MS Metodu

EPA 3510 C
EPA 8270 D

Turkak

 

Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC) Tayini
Tetrachloromethane (Carbon Tetrachloride)
Dibromomethane
Toluene
1,3-dichloropropene cis+trans
Chlorobenzene
1,1,1,2-Tetrachloroethane
p+m xilene
Etilbenzene
Styrene
o xilene
1,1,2,2-Tetrachloroetane
Bromobenzene
1,3,5-trimetilbenzene
1,3-dichlorobenzene
1,4-dichlorobenzene
1,2-dichlorobenzene
1,2-dibromo 3-chloropropane
1,2,4-Trichlorobenzene
Naphthalene
1,2,3-Trichlorobenzene
Hexachloro 1,3-butadiene
1,2,4-trimetilbenzene
Bromodichloromethane
sec-butylbenzene
p-isopropyltoluene (4-Isopropyltoluene)
1,2-dibromoethane
n-Propylbenzene
n-butylbenzene
Tetrachloroethene
Benzene
tert-butylbenzene
Dibromochloromethane
(Chlorodibromomethane)
Isopropylbenzene
1,1-Dichloropropene
Bromoform
cis-1,2-Dichloroethene
trans-1,2-Dichloroethene
Methylene chloride
1,1-Dichloroethane
1,1-Dichloroethene
Trichlorofluoromethane (CFC)
Ön işlem: Headspace Yöntemi
Analiz: GC/MS Metodu

EPA 5021 A
EPA 8260 C

 

 

Turkak

 

(Su (T.C. Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı
İçme Ve Kullanma
Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç)
Atıksu, Yüzeysel
Sular)

Alkalinite, Toplam Alkalinite, Bikarbonat,
Hidroxide, Karbonat, Bikarbonat Alkalinite,
Hidroxide Alkalinite, Karbonat Alkalinite,
Phenolphatelein Alkalinite Tayini
Titrasyon Metodu

SM 2320 B

Turkak

 

BTEX Tayini
Benzene
Toluene
Etilbenzene
p+m xilene
o xilene
Ön işlem: Headspace Yöntemi
Analiz: GC/MS Metodu

EPA 5021 A
EPA 8260 C

Turkak

 

Serbest Klor ve Toplam Klor Tayini
N.N-Dietil-1,4-fenilendiamin kullanılan
titrimetrik metot

TS 5489 EN ISO 7393-1

Turkak

 

(Su (T.C. Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı
İçme Ve Kullanma
Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç)
Atıksu, Yüzeysel
Sular)

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini
Açık Reflaks-Titrimetrik Metot

TS 2789/T1

Turkak

Bakanlık

Toplam Katı Madde Tayini
Gravimetrik Metot

SM 2540 B

Turkak

Bakanlık

Toplam Çözünmüş Katı Madde Tayini
Gravimetrik Metot

SM 2540 C

Turkak

Bakanlık

Uçucu Katı Madde Tayini
Gravimetrik Metot

SM 2540 E

Turkak

 

Çökelebilen Katı Maddelerin Tayini
Hacimsel Metot

SM 2540 F

Turkak

Bakanlık

Serbest ve Toplam Klor Tayin
DPD Ferrous Titrimetrik Metot

SM 4500 Cl F

Turkak

Bakanlık

Sülfür Tayini
İyodometrik Metot

SM 4500 S²⁻F

Turkak

Bakanlık

Sülfit Tayin
İyodometrik Metot

SM 4500 SO₃²⁻B

Turkak

Bakanlık

(Su (T.C. Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı
İçme Ve Kullanma
Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç)
Atıksu, Yüzeysel
Sular)

Serbest Siyanür (CN) Tayini
Ön İşlem: Distilasyon Metodu
Analiz: Spektrofotometrik Metot

SM 4500 CN I
SM 4500 CN E
SM 4500 CN C

Turkak

Bakanlık

Toplam Siyanür (CN) Tayini
Ön İşlem: Distilasyon Metodu
Analiz: Spektrofotometrik Metot

SM 4500 CN C
SM 4500 CN E

Turkak

Bakanlık

Toplam Azot (TN) Tayini
Hesaplama Metodu

SM 4500 Norg B
SM 4500 NO₂ B
SM 4500 NO₃ B
SM 4500 NO₃ E
TS EN ISO 10304-1

Turkak

Bakanlık

(Su (T.C. Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı
İçme Ve Kullanma
Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç)
Atıksu, Yüzeysel
Sular)

Anyon (Florür (F⁻), Klorür (Cl⁻), Nitrit (NO₂⁻),
Bromür (Br⁻), Nitrat (NO₃⁻), Fosfat (PO₄⁼),
Sülfat (SO₄⁼)) Tayini
İyon Kromatografi (IC) Metodu

TS EN ISO 10304-1

Turkak

Bakanlık

Polisiklik Aromatik
Hidrokarbonların (PAHs) Tayini
(Naphthalene,
Acenaphthylene,
Acenaphthene, Fluorene,
Phenanthrene, Anthracene,
Fluoranthene, Pyrene,
Benzo(a)anthracene,
Chrysene,
Benzo(b)fluoanthene,
Benzo(k)fluoanthene,
Benzo(a)pyrene,
Indeno(1,2,3-c,d)pyrene,
Dibenzo(a,h)anthracene,
Benzo(ghi)perylene)
Ön işlem: Sıvı/Sıvı Ekstraksiyon
Ön işlem: Silikajel Cleanup
Analiz: GC/MS Metodu

EPA 3510 C
EPA 3630 C
EPA 8270 D

Turkak

 

Ham Petrol ve Petrol Türevleri, Hidrokarbonlar, Katran ve Petrol Kökenli Yağlar, Mineral Yağlar ve Türevleri
GC-FID Metodu

ISO 9377-2

Turkak

Bakanlık

Ağır Metal Analizleri Ön İşlem
Asitle Özütleme Metodu

SM 3030 (B-K)

Turkak

Bakanlık

(Su (T.C. Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı
İçme Ve Kullanma
Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç)
Atıksu, Yüzeysel
Sular)

Ağır Metal Tayini
Gümüş (Ag), Aluminyum (Al), Arsenik (As),
Bor (B), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Kalsiyum
(Ca), Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co), Krom (Cr),
Bakır (Cu), Demir (Fe), Civa (Hg), Potasyum
(K),
Lityum (Li), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn),
Molibden (Mo), Sodyum (Na), Nikel (Ni),
Fosfor (P), Kurşun (Pb), Antimon (Sb),
Selenyum (Se), Kalay (Sn), Stransiyum (Sr), Talyum (Tl), Titanyum (Ti),
Vanadyum (V),
Çinko (Zn))
Ön İşlem: Asitle Özütleme Metodu
Mikrodalga ile Özütleme Metodu

SM 3030 B
SM 3030 C
SM 3030 D
SM 3030 F
SM 3030 G
SM 3030 H
SM 3030 I
SM 3030 K

Turkak

Bakanlık

Ağır Metal Tayini
Gümüş (Ag), Aluminyum (Al), Arsenik (As),
Bor (B), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Kalsiyum
(Ca), Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co),
Krom (Cr), Bakır (Cu), Demir (Fe), Civa (Hg),
Potasyum (K),
Lityum (Li), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn),
Molibden (Mo), Sodyum (Na), Nikel (Ni),
Fosfor (P), Kurşun (Pb), Antimon (Sb),
Selenyum (Se), Kalay (Sn), Stransiyum (Sr),
Talyum (Tl), Titanyum (Ti), Vanadyum (V),
Çinko (Zn)
ICP/OES Metodu

EPA 200.7

Turkak

Bakanlık

 

Kükürt / Toplam Kükürt / Toplam Sülfür (S),
Silisyum / Silika / Total Silica / Colloidal Silica
/ Toplam Silika (Si),
Tungsten (W) Tayini
ICP/OES Metodu

ISO 11885

Turkak

 

(Su (T.C. Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı
İçme Ve Kullanma
Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç)
Atıksu, Yüzeysel
Sular)

PoliklorluBifenillerin (PCBs)
Tayini
(PCB 1, PCB 5, PCB 18, PCB
28, PCB 31, PCB 44, PCB 52,
PCB 66, PCB 87, PCB 101,
PCB 110, PCB 138, PCB 141,
PCB 149, PCB 151, PCB 170,
PCB 180, PCB 183, PCB 187,
PCB 194, PCB 206, PCB 209)
(Aroklor 1016, Aroklor 1221,
Aroklor 1232, Aroklor 1242,
Aroklor 1248, Aroklor 1254,
Aroklor 1260)
Ön İşlem: Sıvı/Sıvı Ekstraksiyon
Ön İşlem: Sülfirik Asit/Permanganat Cleanup
Analiz: GC/ECD Metodu

EPA 3510 C
EPA 3665 A
EPA 8082 A

Turkak

 

Sodyum Adsorpsiyon Oranı (SAR) Tayini
Hesaplama Metodu

SKKY Atıksu Artıma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği
İşletme İçi Metot

Turkak

Bakanlık

Değişebilir Sodyum Yüzdesi (% Na) Tayini

SKKY Atıksu Artıma Tesisleri
Teknik Usuller Tebliği

Turkak

Bakanlık

Sodyum Karbonat Kalıntısı (RSC) Tayini
Hesaplama Metodu

SKKY Atıksu Artıma Tesisleri
Teknik Usuller Tebliği

Turkak

Bakanlık

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini
Kapalı Reflaks-Titrimetrik Metot

SM 5220 C

Turkak

 

(Su (T.C. Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı
İçme Ve Kullanma
Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç)
Atıksu, Yüzeysel
Sular)

Karbondioksit Tayini
Titrimetrik Metot

SM 4500 CO₂ C

Turkak

 

Yüzde Nem (%) Tayini
Gravimetrik Metot

SM 2540 B

Turkak

 

Magnezyum Tayini
Hesaplama Metodu

SM 3500 Mg B

Turkak

 

Sertlik Tayin
Titrimetrik Metot

SM 2340 C

Turkak

 

Kalsiyum Tayini
Titrimetrik Metot

SM 3500 Ca B

Turkak

 

Asidite Tayini
Titrimetrik Metot

SM 2310 B

Turkak

 

Yüzer Madde

Görsel Metot
İşletme İçi Metot

 

Bakanlık

Işık Geçirgenliği
Seki Diski Metodu

EPA 841-B97-003
(Volunteer-Stream)

Turkak

Bakanlık

Su (T.C. Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı İçme
Ve Kullanma Suları
Yönetmeliği Kapsamı
Hariç) Atıksu,
Yüzeysel Sular, Deniz
Suyu

pH Tayini
Elektrometrik Metot

SM 4500 H+B 

Turkak

Bakanlık

Elektriksel İletkenlik (EC) Tayini
Laboratuvar Metodu

SM 2510 B

Turkak

Bakanlık

Tuzluluk Tayini
Elektriksel İletkenlik Metodu

SM 2520 B

Turkak

Bakanlık

Çözünmüş Oksijen ve Oksijen
Doygunluğu Tayini
Membran Elektrot Metodu

SM 4500 O G

Turkak

Bakanlık

Biyolojik Oksijen İhtiyacı
(BOİ5) Tayini-Parçalanabilir
Organik Kirleticiler
5 Günlük BOİ Test Metodu

SM 5210 B

Turkak

Bakanlık

Bulanıklık Tayini
Nefelometrik Metot

SM 2130 B

Turkak

Bakanlık

Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
Gravimetrik Metot

SM 2540 D

Turkak

Bakanlık

Sıcaklık Tayini
Laboratuvar ve Saha Metodu

SM 2550 B

Turkak

Bakanlık

Yağ ve Gres Tayini
Kısmi Gravimetrik Metot

SM 5520 B

Turkak

Bakanlık

Amonyak/Amonyum Azotu Tayini
Ön İşlem: Distilasyon Metodu
Analiz: Spektrofotometrik Metot

SM 4500 NH3 B
SM 4500 NH3 F

Turkak

Bakanlık

Su (T.C. Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı İçme
Ve Kullanma Suları
Yönetmeliği Kapsamı
Hariç) Atıksu,
Yüzeysel Sular, Deniz
Suyu

Amonyak/Amonyum Azotu Tayini
Distilasyon ve Fenat Metodu

SM 4500 NH3 B
SM 4500 NH3 F

Turkak

Bakanlık

Toplam Kjeldahl Azotu (TKN) Tayini
Makro Kjeldahl Metodu

SM 4500 Norg B

Turkak

Bakanlık

Balık biyodeneyi (ZSF) Tayini
Zehirlilik Seyrelme Faktörü(ZSF) Metodu

SKKY Numune Alma ve Analiz
Metotları Tebliği

Turkak

Bakanlık

Renk Tayini
Spektrofotometrik Metot
Su Renginin Tayini Metodu

SM 2120 C
TS EN ISO 7887

Turkak

Bakanlık

Fenol / Fenol İndeksi Tayini
Spektrofotometrik Metot

TS 6227 ISO 6439

Turkak

Bakanlık

Toplam Fosfor (P) / Ortofosfat Tayini
Ön İşlem: Digestion Metodu
Analiz: Spektrofotometrik Metot

SM 4500 P B
SM 4500 P D

Turkak

Bakanlık

Toplam Fosfor (P)
ICP/OES Metodu

EPA 200.7

Turkak

Bakanlık

Yüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini
Spektrofotometrik Metot
Anyonik Surfaktan MBAS Metodu

 

TS 6550 EN 903

Turkak

Bakanlık

Su (T.C. Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı İçme
Ve Kullanma Suları
Yönetmeliği Kapsamı
Hariç) Atıksu,
Yüzeysel Sular, Deniz
Suyu

Tat Tayini
Tat Eşiği Test Metodu

SM 2160 B

Turkak

Bakanlık

Hidrokarbonlar, Mineral yağlar, Çözünmüş ya
da Emülsifiye Olmuş Hidrokarbonlar, Toplam
Petrol Hidrokarbonları, Mineral Yağ ve
Türevleri, Katran ve Petrol Kökenli Yağların,
Hidrokarbon Yağ İndeksinin Tayini
(C10-C40'a kadar)
GC-FID Metodu

ISO 9377-2

Turkak

Bakanlık

Yağ ve Gres Tayini
Sokslet Ekstraksiyon Metodu Kısmi Gravimetrik Metot
Sokslet Metodu

SM 5520 D
SM 5520 B

Turkak

Bakanlık

Renk Tayini
Görsel Karşılaştırma Metodu

TS EN ISO 7887

Turkak

Bakanlık

Koku Tayini
Koku Eşik Testi

SM 2150 B

Turkak

Bakanlık

Krom +6 (Cr⁺⁶) Tayini
Spektrofotometrik Metot

SM 3500 Cr B

Turkak

Bakanlık

Su (T.C. Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı İçme
Ve Kullanma Suları
Yönetmeliği Kapsamı
Hariç) Atıksu,
Yüzeysel Sular, Deniz
Suyu

Nitrat/Nitrat Azotu Tayini
Metodu

Spektrofotometrik Metot

SM 4500 NO₃₋ B

Turkak

Bakanlık

Kadmiyum İndirgeme Metodu

SM 4500 NO₃₋ E

Turkak

Bakanlık

İyon Kromatografi Metodu

TS EN ISO 10304-1

Turkak

Bakanlık

Aktif Klor (Cl) / Serbest Klor (Cl) Tayini
DPD Spektrofotometrik Metot
Kolorimetrik Metot

SM 4500 Cl G

Turkak

Bakanlık

Serbest Klor, Aktif Klor
DPD Titrimetrik Metot

SM 4500 Cl- F

Turkak

Bakanlık

Jar Test

ASTM D 2035

Turkak

 

Permanganat İndeksi Tayini

TS 6288 EN ISO 8467

Turkak

 

Yoğunluk Tayini
Gravimetrik Metot

İşletme İçi Metot/AST.SOP.51

Turkak

 

Renk Tayini
Görsel Karşılaştırma Metodu

SM 2120 B

Turkak

 

Su (T.C. Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı İçme
Ve Kullanma Suları
Yönetmeliği Kapsamı
Hariç) Atıksu,
Yüzeysel Sular, Deniz
Suyu

 

Nitrit/Nitrit Azotu Tayini

Spektrofotometrik Metot

SM 4500 NO₂⁻ B

Turkak

Bakanlık

İyon Kromatografi Metodu

TS EN ISO 10304-1

Turkak

Bakanlık

Hidrokarbon, Katran ve Petrol Kökenli
Yağların Tayini
Gravimetrik Metot
Sokslet Ekstraksiyon Metodu

SM 5520 B
SM 5520 D
SM 5520 E
SM 5520 F

Turkak

Bakanlık

Hidrokarbon
Ön İşlem Sonrası Gravimetrik Metot

SM 5520 B,D,E,F

Turkak

Bakanlık

Toplam Azot (TN) Tayini
Hesaplama Yöntemi

SM 4500 NO₃⁻ B,

Turkak

 

SM 4500 Norg B,
SM 4500 NO₂⁻ B,
SM 4500 NO₃⁻ E,
TS EN ISO 10304-1

Bakanlık

Fenol / Fenol İndeksi Tayini
Ön İşlem: Distilasyon Metodu
Spektrofotometrik Metot

SM 5530 B
SM 5530 D

Turkak

Bakanlık

 

Deniz Suyu

pH
Elektrokimyasal Metot

SM 4500 H + B

Turkak

Bakanlık

Bulanıklık
Nefelometrik Yöntemi

SM 2130 B

Turkak

Bakanlık

Çözünmüş Oksijen, Oksijen Doygunluğu
Membran Elektrot Yöntemi

SM 4500 O G

Turkak

Bakanlık

Sıcaklık
Laboratuvar ve Saha Yöntemi

SM 2550 B

Turkak

Bakanlık

Yüzer Madde
Görsel Metot

İşletme İçi Metot

Turkak

Bakanlık

Askıda Katı Madde
Gravimetrik Metot

SM 2540 D

Turkak

Bakanlık

Amonyak, Amonyak Azotu, Amonyum, Amonyum Azotu
Distilasyon ve Fenat Metodu

SM 4500 NH3 B ve F

Turkak

Bakanlık

Nitrat/Nitrat Azotu
Kadmiyum İndirgeme Metodu

SM 4500 NO3 - E

Turkak

Bakanlık

Nitrit/Nitrit Azotu
 Spektrofotometrik Metot 

SM 4500 NO2 - B

Turkak

Bakanlık

Parçalanabilir Organik
Kirleticiler
5 Günlük BOİ Test Metodu

SM 5210 B

Turkak

Bakanlık

Toplam Azot (TN)
Azotlardan Hesaplama Yöntemi

SM 4500 NO2 - B
SM 4500 NO3 - E
 SM 4500 NH3 B ve F

Turkak

Bakanlık

 

Deniz Suyu

Renk
Spektrofotometrik Metot
Su Kalitesi Su Renginin Tayini Metodu

SM 2120 C
 TS EN ISO 7887

Turkak

Bakanlık

Toplam Kjeldahl Azotu
Makro Kjeldahl Metodu

 SM 4500-Norg B

Turkak

Bakanlık

Tuzluluk
Elektriksel İletkenlik Metodu

SM 2520 B

Turkak

Bakanlık

Ağır Metaller İçin Ön İşlemler
Asitle Özütleme Metotları

SM 3030 B-K

Turkak

Bakanlık

Ağır Metaller
(Arsenik, Bakır, Civa, Çinko, Kadmiyum, Krom, Kurşun, Nikel)
ICP-OES Metodu

EPA 200.7

Turkak

Bakanlık

Ağır Metal Tayini
(Arsenik (As), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr),
Bakır (Cu), Civa (Hg), Nikel (Ni), Fosfor (P),
Kurşun (Pb),
Stransiyum (Sr), Çinko (Zn))
Ön İşlem: Asitle Özütleme Metodu
Mikrodalga ile Özütleme Metodu
Analiz:ICP/OES Metodu

SM 3030 B
SM 3030 C
SM 3030 D
SM 3030 F
SM 3030 G
SM 3030 H
SM 3030 I
SM 3030 K
EPA 200.7

Turkak

Bakanlık

Tungsten (W) Tayini
ICP/OES Metodu

ISO 11885

Turkak

 

TRİX İndeksi Tayini
Hesaplama Metodu

İşletme İçi Metot/AST.SOP.53

Turkak

Bakanlık

Işık Geçirgenliği / Seki Diski Derinliği Tayini
Secchi Diski Metodu

EPA 841-B97-003

Turkak

Bakanlık

-Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (Tüm Tablolar),

-Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği, 

-Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği,

-Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesin İlişkin Tebliğ,

-Tehlikeli Maddelerin Su Ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği,

-Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esasalarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği,

-Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esasalarına Dair Kanun Kapsamında Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Yönetmelik,

-Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik ,

-Çevre Kanununun 29. Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul Ve Esaslara Dair Yönetmelik,

-Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği,

-Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği,

-Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas Ve Az Hassas Su Alanları Tebliği,

-Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği,

-Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği,

-Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebliği