Toprak
<

Toprak kirliliğinin önlenmesi, kirlenmenin mevcut olduğu veya olması muhtemel sahaların ve sektörlerin tespiti, kayıt altına alınması, kirlenmiş toprakların ve sahaların temizlenmesi ve izlenmesine ilişkin ‘Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik’ kapsamındaki numune alma, ölçüm ve analizler laboratuvarımızda yapılmaktadır.

Deney Alanı

Deney Adı

Deney Metodu

TÜRKAK

BAKANLIK

 

Toprak, Arıtma Çamuru

Ön İşlemler
Ön İşlem Metotları

EPA 3050 B
EPA 3051 A
TS EN 12457-4

Turkak

Bakanlık

pH
pH Tayini 

TS 8332 ISO 10390

Turkak

Bakanlık

İletkenlik
Elektrometrik Metot 

TS 8334

Turkak

Bakanlık

Ağır Metaller (Antimon, Arsenik, Bakır, Baryum, Berilyum, Bor, Civa, Çinko, Gümüş, Kadmiyum, Kalay, Kobalt, Krom, Kurşun, Molibden, Nikel, Selenyum, Talyum, Titanyum, Vanadyum)
ICP-OES Metodu

EPA 200.7

Turkak

Bakanlık

Tuzluluk Tayini
Elektriksel İletkenlik Tayini
Elektrometrik Metot

TS 8333
TS 8334

Turkak

Bakanlık

Organik Madde (%) Tayini
Toprakta Walkley-Black Metodu

TS 8336

Turkak

Bakanlık

Organik Madde (%)
Organik Madde Tayini

TS 8336

Turkak

Bakanlık

Toprak, Arıtma Çamuru

Ağır Metal Tayini
Gümüş (Ag), Aluminyum (Al), Arsenik (As),
Bor (B), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Kalsiyum
(Ca), Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co),
Krom (Cr), Bakır (Cu), Demir (Fe), Civa (Hg),
Potasyum (K),
Lityum (Li), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn),
Molibden (Mo), Sodyum (Na), Nikel (Ni),
Kurşun (Pb), Antimon (Sb), Selenyum (Se),
Kalay (Sn), Stransiyum (Sr), Talyum (Tl),
Titanyum (Ti), Vanadyum (V),
Çinko (Zn)
Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu
Analiz: ICP/OES Metodu

EPA3050 B
EPA 3051 A
EPA 200.7

Turkak

Bakanlık

Silisyum / Silika / Total Silica / Colloidal Silica
/ Toplam Silika (Si),
Tungsten (W) Tayini
Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu
Analiz:ICP/OES Metodu

EPA 3050 B
EPA 3051 A
ISO 11885

Turkak

Bakanlık

Fenol / Fenol İndeksi Tayini
Ön İşlem: Distilasyon Metodu
Spektrofotometrik Metot

SM 5530 B
SM 5530 D

Turkak

Bakanlık

Toprak, Arıtma Çamuru

Serbest Siyanür (CN) Tayini
Ön İşlem: Distilasyon Metodu
Analiz: Spektrofotometrik Metot

SM 4500 CN C
SM 4500 CN I
SM 4500 CN E

Turkak

Bakanlık

Serbest Siyanür/Toplam Siyanür
Ön İşlem Sonrası Spektrofotometrik Metot

SM 4500 CN- C ve E

Turkak

Bakanlık

Azot (N) /

TS 8337 ISO 11261

Turkak

Bakanlık

Toplam Azot (TN) Tayini
Geliştirilmiş Kjeldalhl Metodu

Fosfor (P) / Toplam Fosfor (TP) Tayini
Modifiye Bray ve Kurtz No.1
Metodu
 

TS 8338

Turkak

Bakanlık

Polisiklik Aromatik
Hidrokarbonların (PAHs) Tayini
(Naphthalene, Acenaphthylene,
Acenaphthene, Fluorene,
Phenanthrene, Anthracene,
Fluoranthene, Pyrene,
Benzo(a)anthracene, Chrysene,
Benzo(b)fluoanthene,
Benzo(k)fluoanthene,
Benzo(a)pyrene,
Indeno(1,2,3-c,d)pyrene,
Dibenzo(a,h)anthracene,
Benzo(ghi)perylene)
Ön İşlem: Sokslet Ektraksiyon
Ön İşlem: Silikajel Clean-Up
Analiz: GC/MS Metodu

EPA 3540 C
EPA 3630 C
EPA 8270 D

Turkak

 

Bakanlık

Toprak, Arıtma Çamuru

BTEX Tayini
Benzene
Toluene
Etilbenzene
p+m xilene
o xilene
Ön işlem: Headspace Yöntemi
Analiz: GC/MS Metodu

EPA 5021 A
EPA 8260 C

Turkak

 

Phthalates Tayini
butyl benzyl phthalate
bis(2-ethylhexyl) adipat
bis(2-ethykhexyl) phthal
di-n-octyl phthalate
Ön İşlem: Sokslet Ektraksiyon
Analiz: GC/MS Metodu

EPA 3540 C
EPA 8270 D

Turkak

 

Organochlorine Pestisitlerin Tayini
1,2-dichlorobenzene
1,3-dichlorobenzene
1,2,4-trichlorobenzene
1,4-dichlorobenzene
pentachlorobenzene
1,2,4,5-tetrachlorobenze
Hexachlorobenzene
Ön İşlem: Sokslet Ektraksiyon
Ön İşlem: Silikajel Clean-Up
Analiz: GC/MS Metodu

EPA 3540 C
EPA 3630 C
EPA 8270 D

Turkak

 

Toprak, Arıtma Çamuru

Chlorinated Phenols Tayini
4-chlorophenol
2,4-dichlorophenol
2-chlorophenol
2,4,6-trichlorophenol phenol
3&4-methylphenol
2-methylphenol
Ön İşlem: Sokslet Ektraksiyon
Analiz: GC/MS Metodu

EPA 3540 C
EPA 8270 D

Turkak

 

Aromatik Azot Bileşikleri Tayini
aniline
o-anisidine
o-p toluidine
diphenylamine
Ön İşlem: Sokslet Ektraksiyon
Analiz: GC/MS Metodu

EPA 3540 C
EPA 8270 D

Turkak

 

Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC) Tayini
Tetrachloromethane (Carbon Tetrachloride)
Dibromomethane
Toluene
1,3-dichloropropene cis+trans
Chlorobenzene
1,1,1,2-Tetrachloroethane
p+m xilene
Etilbenzene
Styrene
o xilene
1,1,2,2-Tetrachloroetane
Bromobenzene
1,3,5-trimetilbenzene
1,3-dichlorobenzene
1,4-dichlorobenzene
1,2-dichlorobenzene
1,2-dibromo 3-chloropropane
1,2,4-Trichlorobenzene
Naphthalene
1,2,3-Trichlorobenzene
Hexachloro 1,3-butadiene
1,2,4-trimetilbenzene
Bromodichloromethane
sec-butylbenzene
p-isopropyltoluene (4-Isopropyltoluene)
1,2-dibromoethane
n-Propylbenzene
n-butylbenzene
Tetrachloroethene
Benzene
tert-butylbenzene
Dibromochloromethane
(Chlorodibromomethane)
Isopropylbenzene
1,1-Dichloropropene
Bromoform
cis-1,2-Dichloroethene
trans-1,2-Dichloroethene
Methylene chloride
1,1-Dichloroethane
1,1-Dichloroethene
Trichlorofluoromethane (CFC)
Ön işlem: Headspace Yöntemi
Analiz: GC/MS Metodu

EPA 5021 A
EPA 8260 C

Turkak

Bakanlık

Toprak, Arıtma Çamuru

pH Tayini
Elektrometrik Metot

TS ISO 10390

Turkak

Bakanlık

Kuru Madde (%) / Kuru
Kalıntı / Su Muhtevası (Nem) / Nem (%)
Tayini
Gravimetrik Metot

TS 9546 EN 12880

Turkak

Bakanlık

Anyon (Klorür: Cl⁻, Florür: F⁻,
Sülfat: SO₄²⁻, Fosfat: PO₄²⁻,
Bromür: Br⁻) Tayini
İyon Kromatografi Metodu

TS EN ISO 10304-1

Turkak

Bakanlık

Kızdırma Kaybı (LOI)
(Kuru Kütlenin Kızdırma Kaybının) Tayini
Gravimetrik Metot

TS EN 12879

Turkak

Bakanlık

TS 9546 EN 12880

 

Mineral Yağların Tayini
(C10-C40'a kadar)
GC-FID Metodu

TS EN 14039

Turkak

Bakanlık

Toplam Petrol Hidrokarbonları
GC-FID Metodu

TS EN 14039

Turkak

Bakanlık

Poliklorlu Bifenillerin (PCBs) Tayini
(PCB 1, PCB 5, PCB 18, PCB
28, PCB 31, PCB 44, PCB 52,
PCB 66, PCB 87, PCB 101,
PCB 110, PCB 118, PCB 138,
PCB 141, PCB 149, PCB 151,
PCB 153, PCB 170, PCB 180,
PCB 183, PCB 187, PCB 194,
PCB 206, PCB 209)
(Aroklor 1016, Aroklor 1221,
Aroklor 1232, Aroklor 1242,
Aroklor 1248, Aroklor 1254,
Aroklor 1260)
Ön İşlem-Sokslet Ekstraksiyon
Ön İşlem-Sülfirik Asit/Permanganat Cleanup
Analiz: GC/ECD Metodu

EPA 3540 C
EPA 3665 A
EPA 8082 A

Turkak

Bakanlık

Yağ-Gres / Hidrokarbon / Katran ve Petrol
Kökenli Yağların Tayini
Çamur Numuneleri için Ekstraksiyon Metodu

SM 5520 E
SM 5520 F

Turkak

Bakanlık

Krom ⁺⁶ (Cr⁺⁶) Tayini
Spektrofotometrik Metot

SM 3500 Cr B

Turkak

Bakanlık

Sülfür Tayini
İyodometrik Metot

SM 4500 S²⁻ F

Turkak

Bakanlık