SEWAGE SLUDGE-WASTE MATERIALS
<

Evsel ve kentsel arıtma sularının arıtımı sonucu oluşan artıma çamurlarının, toprakta kontrollü kullanımına ilişkin teknik ve idari esasları kapsayan “Evsel Ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında analizlerin yapılarak raporlanması, yine üretim yapan fabrikalardan kaynaklanan atık ve arıtma çamurlarının geri dönüşüm veya bertarafı için yayınlanan “Atıkların Düzenli Depolanmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında analizlerin yapılması ve bu analizler için numune alımı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eğitimlerine katılmış ve sertifika almış yetkili Numune Alma ve Saha Ölçüm Personelleri ile gerçekleştirilir.

- Ağır Metal Analizleri, Fiziksel Analizler, Kimyasal Analizler, Petrol, Mineral Yağ ve Türevleri Ölçümleri, PAH Analizleri, PCB’s Analizleri, Organik ve İnorganik Analizler

Product

Parameter

Method

Sewage Sludge
Waste Materials

Tungsten (W)

ISO 11885

BTEX Compounds
Benzene
Toluene
Etilbenzene
p+m xilene
o xilene

EPA 5021 A
EPA 8260 C

Phthalates (SVOCs)
butyl benzyl phthalate
bis(2-ethylhexyl) adipat
bis(2-ethykhexyl) phthal
di-n-octyl phthalate

EPA 3510 C
EPA 8270 D

Organochlorine Pesticides (SVOCs)
1,2-dichlorobenzene
1,3-dichlorobenzene
1,2,4-trichlorobenzene
1,4-dichlorobenzene
Pentachlorobenzene
1,2,4,5-tetrachlorobenze
hexachlorobenzene

EPA 3510 C
EPA 3630 C
EPA 8270 D

Chlorinated Phenols (SVOCs)
4-chlorophenol
2,4-dichlorophenol
2-chlorophenol
2,4,6-trichlorophenol phenol
3&4-methylphenol
2-methylphenol

EPA 3510 C
EPA 8270 D

Aromatic Compounds (SVOCs)
Aniline
o-anisidine
o-p toluidine
diphenylamine

EPA 3510 C
EPA 8270 D

Volatile Organic Compounds (VOCs)
Tetrachloromethane (Carbon Tetrachloride)
Dibromomethane
Toluene
1,3-dichloropropene cis+trans       
Chlorobenzene
1,1,1,2-Tetrachloroethane
p+m xilene
Etilbenzene
Styrene
o xilene
1,1,2,2-Tetrachloroetane
Bromobenzene
1,3,5-trimetilbenzene
1,3-dichlorobenzene
1,4-dichlorobenzene
1,2-dichlorobenzene
1,2-dibromo 3-chloropropane
1,2,4-Trichlorobenzene
Naphthalene
1,2,3-Trichlorobenzene
Hexachloro 1,3-butadiene
1,2,4-trimetilbenzene
Bromodichloromethane
sec-butylbenzene
p-isopropyltoluene (4-Isopropyltoluene)
1,2-dibromoethane
n-Propylbenzene
n-butylbenzene
Tetrachloroethene
Benzene
tert-butylbenzene
Dibromochloromethane (Chlorodibromomethane)
Isopropylbenzene
1,1-Dichloropropene
Bromoform
cis-1,2-Dichloroethene
trans-1,2-Dichloroethene
Methylene chloride
1,1-Dichloroethane
Trichlorofluoromethane (CFC)

 

EPA 5021 A
EPA 8260 C

pH

SM 4500 H⁺ B

Dry Residue and Water Content

TS 9546 EN 12880

Leaching

TS EN 12457-4

Anions
Bromide(Br⁻), Chloride (Cl⁻), Fluoride(F⁻), Nitrite(NO₂⁻), Nitrate (NO₃⁻), Phosfate(PO₄⁼), Sulphate (SO₄⁼)

TS EN ISO 10304-1

Sewage Sludge
Waste Materials

Heavy Metals
Alluminum (Al), Arsenic (As), Barium (Ba), Calcium (Ca), Cadmium (Cd),
Chrome (Cr), Copper (Cu), Mercury (Hg), Potassium (K), Lithium (Li). Magnesium (Mg), Molibden (Mo), Nickel (Ni), Lead (Pb), Antimony (Sb), Selenium (Se), Strontium (Sr), Zinc (Zn)

EPA 3050 B
EPA 3051 A
EPA 200.7

Heavy Metals
Sulfur, Total Sulfur (S)
Silissium, Silica, Total Silica, Colloidal Silica (Si)
Tungsten (W)

EPA 3050 B
EPA 3051 A
ISO 11885

Loss of Ignition (LOI)

TS EN 12879
TS 9546 EN 12880

Hydrocarbon Content (C10-C40)

TS EN 14039

Polychlorinated Biphenyls (PCBs)
PCB 1, PCB 5, PCB 18, PCB28, PCB 31, PCB 44, PCB 52,PCB 66, PCB 87, PCB 101,PCB 110, PCB 138, PCB 141,PCB 149, PCB 151, PCB 170,PCB 180, PCB 183, PCB 187,PCB 194, PCB 206, PCB 209
Aroclor 1016, Aroclor 1221, Aroclor 1232, Aroclor 1242, Aroclor 1248, Aroclor 1254, Aroclor 1260

 

EPA 3510 C
EPA 3665 A
EPA 8082 A

 

Oil and Grease  / Hydrocarbons / Petroleum Oils

SM 5520 E
SM 5520 F

Hexavalent Chromium (Cr⁺⁶)

SM 3500 Cr B

Sulfide

SM 4500 S²⁻F

Total Nitrogen (TN)

SM 4500 Norg B
SM 4500 NO₂ B
SM 4500 NO₃ B
SM 4500 NO₃ E
TS EN ISO 10304-1

Total Phosphorus (P) / Ortophosphate

SM 4500 P B
SM 4500 P D
EPA 200.7

Total Dissolved Solids

SM 2540 C

Phenol Index

TS 6227 ISO 6439

Phenol Index

SM 5530 B
SM 5530 D

Free Cyanide

SM 4500 CN I
SM 4500 CN E

Total Cyanide

SM 4500 CN C
SM 4500 CN E