USED OIL
<

Firmalar “Atık Yağ” olarak tabir edebileceğimiz atık çıkışlarını çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde gerçekleştirilmelidir. Bu çerçevede sanayi kuruluşları ve diğer atık yağ üreticisi konumundaki muhataplar, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yürürlükte olan “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği”ne göre atık yağlarını analiz ettirmek ve kategori tayini yaptırmak ile sorumludur.

Atık – kullanılmış yağların “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği”ne göre “I. Sınıf, II. Sınıf, III. Sınıf kategorilerinin belirlenmesi” kapsamındaki analizler Laboratuvarımızda yapılabilmektedir.

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Ek-1 (Kategori Analizleri) Yapılan analizler neticesinde atık-kullanılmış yağlar aşağıdaki şekilde işlem görmelidir.

- Geri Kazanım

- İlave Yakıt Olarak Kullanım

- Tehlikeli Atık Bertaraf Tesisinde Yakma

Product

Parameter

Method

Used Oil

Polychlorinated Biphenyls (PCBs)
PCB 18, PCB 28, PCB 31, PCB 44, PCB 52, PCB 101,
PCB 118, PCB 138, PCB 149, PCB 153, PCB 170, PCB 180, PCB 194, PCB 209
Aroclor 1242, Aroclor 1254, Aroclor 1260

TS EN 12766-1
TS EN 12766-2

Heavy Metals
Arsenic (As), Cadmium (Cd), Chrome (Cr), Lead (Pb)

 

EPA 3031
EPA 3051 A
EPA 200.7

 

Flash Point

EN ISO 2719

Density

In-House Method/AST.SOP.103

Total Halogens

EPA 9076
EPA 9056 A

Chloride

EPA 9253
EPA 9056 A

Insulation Liquids

Polychlorinated Biphenyls (PCBs)
PCB 18, PCB 28, PCB 31, PCB 44, PCB 52, PCB 101,
PCB 118, PCB 138, PCB 149, PCB 153, PCB 170, PCB 180, PCB 194, PCB 209
Aroclor 1242, Aroclor 1254, Aroclor 1260

TS EN 61619