EMISSIONS
<

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan "Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği" kapsamında endüstriyel tesislere ait "yasal emisyon limitleri" tanımlanmış olup, tüm tesisler bu limitleri göz önünde bulundurarak emisyonlarını 2 (iki) yılda bir kontrol ettirmek ve bunu Yeterlik Belgesi almış bir laboratuvarda yaptırmak zorundadır. Emisyon ölçümleri, çeşitli faaliyetler sonucunda oluşan ve baca vasıtasıyla atmosfere atılan atık gazların ölçümünü içermektedir. Havayı kirletici gaz ve partikül maddelerin neler olduğunu, konsantrasyonlarını, kütlesel debilerini ve hangi oranlarda kirletici vasıflara sahip olduklarını ve bu kirletici kaynaklara sahip tesislerin emisyonlarının ilgili yönetmelik esaslarına uyup uymadığı bu ölçümler ile belirlenmektedir. İşletmelerin faaliyetleri sonucu oluşan ve baca vasıtasıyla atmosfere salınan atık gazların ölçümleri "Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği'ne göre laboratuvarımızda gerçekleştirilir.

Emisyon Ölçüm Parametreleri:

-Standart Yanma Gazları (CO, CO2, SO2, NO, NO2, NOX), Partikül Madde Tayini (Toz), Debi, Hız, Nem, Sıcaklık, İslilik Tayinleri, VOC (Uçucu Organik Bileşik) Analizleri, Ağır Metal Örneklemesi ve Analizleri, Halojen Örneklemesi ve Analizleri, PAH Analizleri, İleri Örnekleme Sistemleri

Product

Parameter

Method

Stationary Source Emissions

Carbon monoxide, Carbon dioxide and Oxygen

TS ISO 12039

Sulfur Dioxide

ISO 7935

Nitric oxide (NO), Nitrogen dioxide (NO2), and their sum (NOx)

EPA CTM-022

Manual determination of mass concentration of particulate matter

TS ISO 9096

Low range mass concentration of dust

TS EN 13284-1

Particulate Matter

EPA Method 5

Moisture Content

In-House Method/AST.SOP.95

Moisture Content

EPA Method 4

Velocity and volume flowrate of gas streams in ducts

TS ISO 10780

Smoke Density

TS 9503

Volatile Organic Compounds (VOCs)

Toluene, Ethylbenzene, p+m Xylene, o Xylene, Benzene, Stirene, 1,3,5-Trimethylbenzene,
1,2-Dibromo 3 chloropropane, Trichloroethene,
4-Isopropyltoluene, 1,2-Dibromomethane,
1,2,3-Tricholoropropane, Dibromomethane,
n-Propylbenzene, Bromobenzene,Naphtalene,
1,2 Dichlorobenzene, 1,1,1,2-Tetrachloroethane,
1,3-Dichlorobenzene, Bromodichloromethane, 1,1,2,2-Tetrachloroethane, 1,4-Dichlorobenzene,
n-Butylbenzene, Tetrachloroethene, Tetrachloromethane, sec-Butylbenzene,
tert-Butylbenzene, Chlorobenzene,
1,2,3-Trichlorobenzene, 1,3-Dichloro propene trans, 2 Chlorotoluene,  4Chlorotoluene,
Hexachloro 1,3-butadien,1,2,4Trichlorobenzene,
Dibromochloromethane, 1,1,2-Trichloroethane, Isopropylbenzene, 1,2,4-Trimethylbenzene, Chloroform (Trichloromethane)
1,1-Dichloropropene, 1,2-Dichloroethane
Carbon tetrachloride (Tetrachloromethane),
1,2-Dichloropropane, 1,1,1-Trichloroethane,
Bromoform

TS EN 13649

Hydrogen Chloride (HCl), Hydrogen Bromide (HBr), Hydrogen Fluoride (HF), Chlorine (Cl₂,), Bromine (Br₂)

EPA Metot 26 A

Metals
Arsenic (As), Cadmium (Cd), Chromium (Cr), Cobalt (Co), Copper (Cu), Manganese (Mn), Nickel (Ni), Lead (Pb), Thallium (Tl), Vanadium (V)

EPA Metot 29
TS EN 14385