Ağır Metal
<

İşyeri ortamında solunum yoluyla maruz kalınan kimyasal maddelerle ve özellikle toksik etkiye sahip olan metaller ile ilgili olarak uluslararası standartlara göre uzman personellerimizce, uygun sürelerde alınan ölçümlerle ağır metal seviyelerinin  araştırılması ve analizi yapılarak sonuçlarının laboratuvarmız tarafından raporlanması gerçekleştirilmektedir.

Deney Alanı

Deney Adı

Deney Metodu

TÜRKAK

BAKANLIK

İSG (Ağır Metal)

Ağır Metal Tayini
Alüminyum(Al), Kalsiyum(Ca), Lantan(La),
Nikel(Ni), Stransiyum(Sr), Tungsten(W),
Antimon(Sb), Krom(Cr), Lityum(Li),
Potasyum(K), Tellür(Te), Vanadyum(V),
Arsenik(As), Kobalt(Co), Magnezyum(Mg),
Fosfor(P), Kalay(Sn), Itriyum(Y), Baryum(Ba),
Bakır(Cu), Mangan(Mn), Selenyum(Se),
Talyum(Tl), Çinko(Zn), Berilyum(Be),
Demir(Fe), Molibden(Mo), Gümüş(Ag),
Titanyum(Ti), Zirkonyum(Zr), Kadmiyum(Cd),
Kurşun(Pb)
Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu
Analiz: ICP

NIOSH 7300