Gürültü - Titreşim
<

Sanayi tesislerinde oluşan iç ve dış ortam gürültü düzeyi ölçümleri, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çalışma Bakanlığı’nın yönetmeliklerine uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. Eğlence mekanları, Canlı Müzik izin ve ruhsatlandırılması için ölçümler, Fabrika ve tesislerde iç ortam gürültü raporlarının hazırlanması için ölçüm, harita ve raporlama hizmetleri laboratuvarımız bünyesinde A-2 ve B-1 Tip gürültü sertifikasına sahip ve İş Sağlığı ve Güvenliği konularında Uzman personellerimiz tarfından yapılmaktadır.

- Tesis İçi Gürültü Ölçümleri ve Haritalanması, Akustik – İş yerinde maruz kalınan gürültünün tayini ve bu gürültünün sebep olduğu işitme kaybının tahmini, Çevresel gürültü seviyelerinin tayini, Akustik – Makina ve donanımdan yayılan gürültü – ihmal edilebilir düzeydeki çevresel düzeltmelerle yansıtıcı bir düzlem üzerinde esas olarak açık bir alandaki iş mahallinde ve belirtilen diğer konumlardaki emisyon ses basınç seviyelerinin tayini, Akustik – Makina ve donanımdan yayılan gürültü – Bir iş istasyonundaki ve benzer çevresel düzeltmeler uygulanmış belirtilen diğer konumlardaki emisyon ses basınç seviyelerinin tayini, Akustik – Makina ve donanımdan yayılan gürültü, Bir iş istasyonundaki ve doğru çevresel düzeltmeler uygulanmış belirtilen diğer konumlardaki emisyon ses basınç seviyelerinin tayini, El-Kol Titreşimi, Bütün Vücut Titreşimi

Deney Alanı

Deney Adı

Deney Metodu

TÜRKAK

BAKANLIK

İSG (Gürültü)

Kişilerin maruz kaldığı gürültü düzeyinin
ölçülmesi ve işitme kayıplarının tespiti
LEX,8h, H, N, H'

TS 2607 ISO1999

 

İSG (Titreşim)

Elden Vücuda İletilen Titreşimin Ölçülmesi ve
Değerlendirilmesi-ahw, Ai(8)

TS EN ISO 5349-1
TS EN ISO 5349-2

 

Titreşim-Mekanik Titreşim ve Şok-Tüm Vücut
Titreşime Maruz Kalma Değerlendirilmesi

TS ISO 2631-1