Termal Konfor
<

İşyeri ortam atmosferinin sıcaklık, nem, hava akım hızı gibi iklim koşulları açısından, çalışanların bedensel, zihinsel faaliyetlerini sürdürürken belirli bir konfor içerisinde bulunmaları için, uygun şartların belirlenmesi için yapılan ve WBGT The wet-bulb globe temperature (WBGT) olarak adlandırdığımız ölçümlerin yapılması ve bunun ulusal ve uluslar arası standartlarda raporlanması laboratuvarımız Uzamanları tarafından gerçekleştirilmektedir.

Deney Alanı

Deney Adı

Deney Metodu

TÜRKAK

BAKANLIK

İSG (Termal Konfor)

Termal Konforun tespiti ve sıcak çalışma
şartlarının insanlar üzerindeki etkisinin
belirlenmesi / Hava akım hızı, küresel
sıcaklık, ortam sıcaklığı,bağıl nem, yaş hazne
sıcaklığı ve küresel sıcaklık

TS EN ISO 7730
TS EN 27243