Toz
<

İşyerlerinde tozdan kaynaklı olarak oluşabilecek risklerin önlenebilmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği açısından tozla mücadele  edilmesi amacıyla laboratuvarmız tarafından“Tozla Mücadele Yönetmeliğince” tozun, yapılan ölçümlerle araştırılması ve analize alınarak sonuçlarının raporlanması gerçekleştirilmektedir.

Deney Alanı

Deney Adı

Deney Metodu

TÜRKAK

BAKANLIK

İSG (Toz)

Gravimetrik yöntemle kişisel toplam ve
Solunabilir Toz Tayini

MDHS 14/3