VOC – Kimyasallar
<

İşyeri ortamında İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında havadaki uçucu organik bileşiklerin konsantrasyonun tespiti için  laboratuvarımızda “Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik” ve “Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğince” ölçümler yapılmaktadır. 

Deney Alanı

Deney Adı

Deney Metodu

TÜRKAK

BAKANLIK

ISG (Uçucu Organik
Bileşikler)

İşyeri ortam havasından VOC numunesinin
alınması ve gaz kromotografi yöntemi ile
VOC tayini / VOC
(Toluene, Ethylbenzene, p+m Xylene, o
Xylene, Benzene, Stirene, 1,3,5
-Trimethylbenzene, 1,2-Dibromo 3
chloropropane, Trichloroethene, 4
-Isopropyltoluene, 1,2-Dibromomethane,
1,2,3-Tricholoropropane, Dibromomethane,
n-Propylbenzene, Bromobenzene,
Naphtalene, 1,2 Dichlorobenzene, 1,1,1,2
-Tetrachloroethane, 1,3-Dichlorobenzene,
Bromodichloromethane, 1,1,2,2-Tetrachloroethane,
1,4-Dichlorobenzene, n-Butylbenzene,
Tetrachloroethene, Tetrachloromethane,
sec-Butylbenzene, tert-Butylbenzene,
Chlorobenzene, 1,2,3-Trichlorobenzene,
1,3-Dichloro propene trans, 2 Chlorotoluene,
4 Chlorotoluene, Hexachloro 1,3-butadien,
1,2,4-Trichlorobenzene,
Dibromochloromethane,
1,1,2-Trichloroethane, Isopropylbenzene,
1,2,4-Trimethylbenzene, Chloroform (Trichloromethane)
1,1-Dichloropropene, 1,2-Dichloroethane
Carbon tetrachloride (Tetrachloromethane),
1,2-Dichloropropane, 1,1,1-Trichloroethane,
Bromoform)
Ön İşlem: Aktif karbon ve çözücü
desorpsiyonu metodu
Analiz: Gaz Kromotografi

TS 16200-1
ASTM D 3686
ASTM D 3687
NIOSH 1501

 

ISG (Kimyasal)

İşyeri ortamında aromatik hidrokarbonların
aktif karbon tüplere örneklenerek analizi
Hekzan
Analiz: GC-MS

NIOSH 1500

 

Renk Karşılaştırma Metodu ile Toksik Gaz ve
Buhar Konsantrasyonu Ölçümü

ASTM D 4490-96

 

Oksijen Ölçümü
Ölçüm: Gaz dedektörü

NİOSH 6601

 

Karbonmonoksit Ölçümü
Ölçüm: Gaz dedektörü

NİOSH 6604